Restituire împrumut - UNIREA TECUCI

Go to content

Main menu:

C.A.R.


Restituire imprumut

Restituirea împrumutului începe cu prima lună după primirea sumei împrumutate conform graficului de plãţi acceptat în rate egale pentru perioada contactată.

În caz de întârziere la plata ratelor se vor calcula penalizări în procent la valoarea ratei pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi lucrătoare a lunii următoare.Procentul de calcul al penalităţilor se analizează şi se aprobă de Consiliul Director în ultima şedinţă a anului.

În caz de plată anticipat a ratelor faţă de graficul de plăţi ,în baza cererii depuse de membrul C.A.R., se va proceda la recalcularea dobânzii, iar suma rezultată se va adăuga la capitalul social al acestuia.

Ordinea de încasare a sumelor la ghiseu va fi ţine cont de încasarea cu precădere a ratelor , a capitalului social , a penalităţilor de întârziere , a celorlalte cheltuieli precum cheltuieli cu formularele , cu telefonul sau de urmărire.

Penalizările sau cheltuielile cu urmărirea rămase neîncasate se încasează cu proxima ocazie sau se compensează cu capitalul social.

În cazul în care ratele scadente din împrumutul acordat nu se rambursează la termenele stabilite prin contractul de împrumut sau când cel împrumutat refuză plata se va proceda după cum urmează:

a)-casierele de ghişeu vor lua legătura fie direct, fie telefonic, cu împrumutatul titular sau giranţii acestuia imediat ce constată trecerea în a doua lună de neplată

b)-dacă în urma avizării verbale împrumutatul nu se prezintă la plată casierele de ghiseu notifică în scris împrumutatul si giranţii

c)-dacă în urma notificării scrise împrumutatul nu se prezintă la plată casierele de ghiseu prezintă cazul Consiliului Director care declară scadenţa împrumutului şi trece la acţionarea în judecată a împrumutatului şi a giranţilor acestuia conform cu contractul de împrumut.


Back to content | Back to main menu