Înscriere - UNIREA TECUCI

Go to content

Main menu:

C.A.R.


Inscriere


Poate deveni membru al C.A.R. orice persoană,cetăţean al României şi membru al asociaţiei, pe baza cererii individuale benevole, de la vârsta de 18 ani împliniţi la data înscrierii, cu condiţia să fie salariat sau să aibe venituri de natură salarială dovedibile sau pensionar. Cererile de înscriere vor fi însoţite în mod obligatoriu de cupoanele de pensie sau de adeverinţe de salariat la zi.

Primirea ca membru al C.A.R. se aprobă de Consiliul Director în prima şedinţă de lucru pe baza analizei cererilor de înscriere.

Înscrierea se însoţeşte de achitarea unei taxe de inscriere al cărui cuantum este stabilit de Consiliul Director funcţie de adeverinţa de venit sau cuponul de pensie , concomitent cu primirea unui carnet de membru.Taxa de înscriere este nereturnabilă.

Transferul de la alte case de ajutor cu tot capitalul depus este socotit ca o nouă înscriere.

Ţinând cont de înscrierea familială şi având la bază fişa de membru asociat , în C.A.R. înscrierea se poate face pentru cei doi soţi legitim căsătoriţi pe fişe separate , cu taxe de înscriere separate şi cu capitaluri sociale separate.

La inscriere prezentati obligatoriu extras Revisal semnat si stampilat de catre conducatorul unitatii!

Adeverință de venit     Descarca
Back to content | Back to main menu