Consiliul Director - UNIREA TECUCI

Go to content

Main menu:

Colectiv


Consiliul Director  


Conform Art.28(2) din Statutul asociatiei „Consiliul Director poate să ia toate măsurile ce se impun pentru buna desfăşurare a întregii activităţi a A.A.R.D.-C.A.R., cu respectarea tuturor dispoziţiilor şi legilor în vigoare . Este ales odată la 7 ani de Adunarea Generală întrunită în acest scop şi este format din 5 membri permanenţi şi 1 membru supleant .”

In urma Adunãrii Generale din 25.03.2017 componenta Consiliului Director a fost stabilita astfel:


Cãtãlin DODU -Presedinte al Consiliului Director

Domnica SIMILACHE -Vicepresedinte al Consiliului Director

Gheorghe PANCHIOSU -membru permanent

Ionel POPA -membru permanent

Mirel ȚIGANUS -membru permanent

Maricel PĂMÂNT -membru supleant


Back to content | Back to main menu