Acordare împrumut - UNIREA TECUCI

Go to content

Main menu:

C.A.R.


Acordare de imprumut


Împrumuturile se acordă membrilor care au o vechime de cel puţin o lună fără a depăşi plafonul maxim admis , pe baza cererii de împrumut si a contractelor depuse de membrul C.A.R. la sediul asociaţiei , la ghişeele C.A.R. .

Condiţii pentru acordarea împrumuturilor:

a)-să nu depăşească plafonul maxim admis la împrumut

b)-să se situeze cu cererea în limita de câte ori capitalul social se acordă împrumutul

c)-să aibă capitalul social integral depus la data depunerii cererii

d)-să nu aibă restanţe la C.A.R. şi să aibă obligaţiile faţă de asociaţie achitate la zi

e)-să aibă cererea si contractele completate corect ,cu date corecte ,fără ştersături sau modificări evidente

De menţionat ca premiză de lucru că cererile se depun în cursul unei luni până la sfârşitul lunii, se discută,analizează şi aprobă în şedinţa de Consiliu Director a lunii următoare.Consiliul Director prin reprezentanţii săi îşî rezervă dreptul de a analiza fiecare cerere din punct de vedere al corectitudinii datelor înscrise.

Consiliul Director are dreptul de a refuza acordarea împrumutului atunci când constată referitor la cerere sau la modul de completare al cererii următoarele:

a)-datele de identificare ale titularului sau giranţilor sunt eronate

b)-datele cuprinse în interiorul cererii nu sunt corecte,nu sunt adevărate sau nu pot fi dovedite

c)-imprumuturile anterioare n-au fost plătite conform graficului de plăţi,au acumulat restanţe sau penalităţi

d)-rata împrumutului este egală sau depăşeşte venitul de natură salarială sau pensia titularului.

e)-cel ce se prezintă la ridicarea împrumutului prezintă mai multe împuterniciri.

Pentru împrumuturile acordate , împrumutaţii vor plăti dobândă , o singură dată la acordarea împrumutului.

Dobânda va ţine cont în principal de rata inflaţiei dar şi de alţi factori de influenţă . Dobânda va fi analizată şi aprobată de Consiliul Director în ultima şedinţă din an dar funcţie de evoluţia economica şi bancara poate fi modificată ori de câte ori este nevoie în cursul unui an fiscal.

Împrumuturile se acordă titularului contractului sau în cazuri excepţionale , pe bază de împuternicire scrisă unei terţe persoane , de preferinţă rudă de grad I cu împrumutatul , în limita unei singure împuterniciri în timpul unui an.

Ca giranţi pot fi persoane membre C.A.R. sau care nu sunt membre C.A.R. ,care au venituri de natură salarială dovedibile prin adeverinţă de salariat sau sunt pensionari şi dovedesc acest lucru prin cuponul de pensie.

Giranţii nu sunt obligaţi de a se prezenta personal la acordarea împrumuturilor titularilor şi nici la depunerea cererilor , de sinceritatea completării contractelor urmând a răspunde titularii ţinând cont şi de dispoziţiile legale privind falsul în declaraţii.

Pentru împrumuturile peste 7.500 lei este obligatoriu ca doi dintre giranti sã fie PENSIONARI , cu pensii peste 1.000 lei.

Împrumuturile se pot acorda şi în limita capitalului social depus tot pe bază de contract de împrumut completat.


Back to content | Back to main menu