Acordare ajutor de deces - UNIREA TECUCI

Go to content

Main menu:

Ajutor în caz de deces


Acordare ajutor de deces


Cuantumul şi tranşele de vechime ale ajutoarelor de deces se stabilesc prin Hotărâre de Consiliu Director în ultima şedinţă din anul curent pentru anul viitor.

Ajutoarele în caz de deces se plătesc numai rudelor de grad I ale decedatului ,în speţă , soţului supravieţuitor sau copiilor majori ai decedatului.În cazul copiilor minori ajutoarele în caz de deces se plătesc tutorelui acestora .

În cazul în care nu mai există nici o rudă de grad I care poate primi ajutorul de deces , acesta se poate acorda ,după caz:

a)persoanei indicate de membrul asociat prin procură lasată în cursul vieţii , autentificată de notariatele publice

b)persoanei indicate de membrul asociat prin împuternicire lăsată în timpul vieţii la sediul asociaţiei

În cazul în care decedatul nu are nici urmaşi dar nici nu a lăsat documente legale (dispoziţii scrise) ajutorul de deces se va acorda persoanelor care vor prezenta declaraţii notariale din care să reiasă faptul că au suportat cheltuielile de înmormântare.

În cazul în care decesul membrului asociat survine în altă tară persoanele îndreptăţite a ridica ajutorul de deces trebuie să prezinte certificatul de deces tradus si autentificat.

Ajutorul de deces se acordă necondiţionat urmaşilor membrilor societari care au plata obligatiilor faţă de asociaţie la zi.

Ajutorul de deces se acordã urmaşilor membrilor asociaţi excluşi de Adunarea Generală şi care nu au fost repuşi în drepturi,până în limita a trei ani inclusiv , prin plata ajutorului de deces de la data ultimei plăţi , cu obligativitatea achitării la zi a obligaţiilor faţă de asociaţie dacă fişa nu se lichidează respectiv fără obligativitatea achitării la zi a obligaţiilor faţă de asociaţie dacă fişa se lichidează.

Ajutorul de deces se plateşte în cuantumul de la ultima plată efectuată către asociaţie atunci când data ultimei plăţi este cu peste 180 de zile lucrătoare mai mare decât data decesului. În acest caz , dacă fişa se lichidează , nu se va mai calcula lichidarea de fişă la zi.

Documente necesare pentru ridicarea Ajutorului de deces

În situaţia în care ajutorul în caz de deces se plăteşte rudelor de grad I ale decedatului ,în speţă , soţului supravieţuitor sau copiilor majori ai decedatului ,actele necesare sunt

–Buletinul(cartea) de identitate a rudei de grad I

–Certificatul de deces în original

–Carnetul de membru asociat

–Copie certificat de deces


În situaţia în care ajutorul în caz de deces se plăteşte unei persoane indicate prin procură notarială sau împuternicire lasată la sediul asociaţiei , actele necesare sunt

–Buletinul(cartea) de identitate pentru respectiva persoană

–Certificatul de deces în original

–Carnetul de membru asociat

–Procura notarială sau împuternicirea lasată la sediul asociaţiei

–Copie certificat de deces


În cazul în care decedatul nu are nici urmaşi dar nici nu a lăsat documente legale (dispoziţii scrise) ajutorul de deces se va acorda persoanelor care vor prezenta

–Declaraţia notarială pentru cheltuielile ocazionate de înmormântare

–Buletinul(cartea) de identitate pentru respectiva persoană

–Certificatul de deces în original

–Carnetul de membru asociat

–Copie certificat de deces


De la caz la caz, în sprijinul acordării ajutorului în caz de deces,se mai poate solicita

–Certificatul de căsătorie pentru dovada schimbării de nume

–Orice document legalizat sau autentificat de notariatele publice


Pentru acordarea ajutorului social în caz de deces survenit accidental este obligatorie prezentarea documentelor întocmite de organele legale (constatare medico-legală).

Împuternicirea completată la sediul asociaţiei nu anulează efectele documentelor eliberate de organele notariale.

Back to content | Back to main menu